वाचि किय्वल

इंके वेरि कोया बासते वेले पुस्तक मंतंग. नमुनतुन गोंडि डिक्सनरि, कोयंग अनि दुस्रोक बासंग करिले पुस्तक, मावंग सड्क, मावंग वेसुडिंग, कलि गडे माय्वल अनि बगवंतन बारेतंग पुस्तक मंतंग. इद वेब-सय्ट्नगा अवेन वाचि किया वच्चो, पह्‍जे इत्तेके डवुन लोड गिर किया वच्चो.